055 5337720

Coronavirus- (COVID 19)

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen
binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundig zorgverleners zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 31 maart 2020.

Hierbij willen wij je informeren over de huidige stand van zaken. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder)risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn,
verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts. Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk/ ziekenhuis/ echocentrum te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jullie naar de juiste oplossing.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:
- Was regelmatig je handen
- Hoest of nies in je elleboog
- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
- Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
- Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen, kraamzorg en ziekenhuizen:

- Tussen 20 weken echo (SEO) en 27 weken zijn medisch gezien geen controles nodig, deze worden dan ook niet uitgevoerd, tenzij deze noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend blijven spoed afspraken bestaan.
- Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, kunnen gebeld worden voor het verzetten van die afspraak naar een later moment in de zwangerschap.
- Controles die wel plaatsvinden worden zo kort en efficient mogelijk gehouden. Dus zullen we alleen je bloeddruk meten en aan je buik voelen. Eventuele vragen beantwoorden we graag telefonisch.
- We vragen je vriendelijk je handen te wassen voordat je op controle komt.
- We hebben volgens protocol speelgoed, boeken en tijdschriften uit de praktijk verwijderd.
- Er zal geen water meer geschonken worden in de wachtkamer.
- Het hartjesspreekuur komt te vervallen.
- Het inloopspreekuur van de fysiotherapeut komt te vervallen. Bij klachten kun je zelf een afspraak plannen met een fysiotherapeut.
- Alle geplande pretecho's zullen worden afgezegd. We richten ons in deze periode op de noodzakelijke verloskundige zorg.
- Centering Healthcare Nederland heeft het advies gegeven alle CP bijeenkomsten af te zeggen en een vervangende reguliere controle in te plannen. Indien dit voor jou van toepassing is, wordt je hierover gebeld.
- Kraamvisites doen wij telefonisch en alleen indien nodig wordt je bezocht. We raden je aan om zorgvuldig om te gaan met kraambezoek.
- Alle geplande nacontroles worden vervangen door een telefonische afspraak. Indien je de komende weken een nacontrole afspraak wilt plannen, zal deze ook telefonisch zijn. Vanzelfsprekend is er bij klachten mogelijkheid om wel langs te komen of bezocht te worden.
- Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden worden afgelast, in ieder geval tot 1 april 2020.

Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.

- Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
- Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
- Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd en dient bezoek overlegd te worden met de zorgverleners aldaar.
- Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
- Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal.

Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden. Veranderingen in onze praktijkruimtes in verband met verspreiding van het virus Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de boeken en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg). Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de
epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website of siciale media van je zorgverlener kijken.

Tot Slot

Het zijn bijzondere tijden. Maar we zijn een nuchtere praktijk. Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Door gebruik te maken van onze website gaat u er mee akkoord dat wij cookies gebruiken om onze website te optimaliseren.

Sluiten

Aanmelden Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Doevendans nieuwsbrief!

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres