055 5337720

Het Nederlandse verloskundig systeem

Het Nederlandse verloskundige systeem is heel anders dan in de meeste andere westerse landen. Daar ziet men zwangerschap en bevalling namelijk veel minder als natuurlijke processen en veel meer als mogelijke bedreigingen voor moeder en kind. Zwangere vrouwen worden in deze landen begeleid door gynaecologen. Verloskundigen werken er bijna altijd in een ziekenhuis, onder supervisie van een gynaecoloog.

Zwangerschap en geboorte: een ziekte of een normaal proces?

In Nederland worden zwangerschap en geboorte gezien als normale processen, die begeleid kunnen worden in de eerste lijn: door verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen. Er is een actieve samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, zodat bij complicaties specialistische zorg in het ziekenhuis kan worden geboden.

Specialisten in ziekenhuizen zijn voortdurend bedacht op mogelijke complicaties. Zij zien hun cliënten in de eerste plaats als patiënten. De ervaring leert dat dit vaak betekent dat er in het ziekenhuis eerder wordt ingegrepen in het natuurlijke proces van zwangerschap en bevalling. Zo worden er in landen waar bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden, meer bevallingen ingeleid dan in Nederland. Ook neemt het aantal kunstverlossingen (vacuümextracties en tangverlossingen) er sneller toe. Dit soort ingrepen leveren een extra belasting op voor moeder en kind.

Verloskundigen zijn erin getraind om zwangerschap en bevalling niet onnodig in de medische sfeer terecht te laten komen. Dat geldt ook voor verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis. Zij benaderen een vrouw die wordt doorgestuurd vanwege een complicatie (bijvoorbeeld meconiumhoudend vruchtwater) niet als een zieke patiënt; voor zover mogelijk beschouwen ze haar en haar zwangerschap als normaal. En terecht: het verloop van haar bevalling is niet principieel anders, er is alleen meer controle nodig.

De voordelen van het Nederlandse systeem:

  • Als er geen risico’s zijn, kunnen vrouwen zelf kiezen waar ze willen bevallen: thuis of in het ziekenhuis
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen
  • De duurdere tweedelijnszorg wordt alleen gebruikt als dat nodig is

In Nederland kan een vrouw op verschillende plaatsen bevallen:

  • Thuis of in een kraamhotel; dit kan als het om een normale bevalling gaat
  • Poliklinisch in het ziekenhuis (direct na de bevalling weer naar huis); een poliklinische bevalling wordt normaal gesproken begeleid door een eerstelijns verloskundige
  • Intern in het ziekenhuis; de vrouw blijft op medische indicatie meer dan 24 uur in het ziekenhuis

(bron: KNOV)

De film ‘Zwanger in Nederland’ vertelt je alles wat je moet weten tijdens en na je zwangerschap.

De voorlichtingsfilm is ontwikkeld door de beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV), in samenwerking met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en andere geboortezorgprofessionals.

Aanmelden Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Doevendans nieuwsbrief!

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres